YÜKLENİYOR...

NLP Practitioner Eğitimi

EĞİTİM DETAYLARI

NLP Practitioner Eğitimin Kapsamı


NLP, bir düşünce sistemidir. NLP, önce kişinin kendini anlaması, kendi iç çelişkilerinden, endişe ve korkularından kurtulması, genel olarak dünyayı daha iyi anlamasını, yaptığı hareketlere bu gözle bakmasını ve davranışlarını buna göre düzenlemesini sağlayan bir sistemdir. Aynı zamanda merak, araştırma ve eğlenceye dayanan bir zihin çerçevesi, bir düşünme biçimidir.


NLP, bilimsel temeli olan bir sistemdir. NLP, insan davranışlarının modellenmesi üzerine kurulmuştur. Amacı, etkili iletişim kurmak ve sürekli gelişmektir. NLP( Neuro Linguistik Programming ) hızlı ve etkili bir şekilde davranış değişikliği yaratmaya yönelik çok güçlü tekniklerden ve bunların nasıl kullanıldıklarını açıklayan uygulama felsefesinden oluşmaktadır. NLP etkili iletişim kurmak için size gerekli araçlar sağlar. Her davranışın bir yapısı olduğu görüşüyle yola çıkar. Bu yapı, öğrenilebilir, değiştirilebilir ve modellenebilir. Hangi davranışların faydalı ve etkili olduğunu anlamak, algılama yeteneklerimize bağlıdır.

NLP, çıkış noktasının da etkisiyle, birçok kaynakta 'mükemmelliğin bilimi, ‘değişimin sanatı', 'mükemmellik yapısı üzerine çalışma', 'performans teknolojisi', 'istediğiniz sonuçları elde etme yöntemi' gibi tanımlar kullanıldı. Davranış düzeyine ağırlık vererek kestirme sonuçları öne çıkarmak, NLP'yi eksik tanımlamak olacaktır. Davranışların ve görünen sonuçların arkasında, aslında çok katmanlı bir yapı vardır. Daha üst düzeyde NLP, kişisel inanç, misyon ve vizyona odaklanmaya, sadece birey olarak değil, daha büyük sistemlerin (aile, toplum, evren) bir elemanı olarak insanı anlamaya yönelik bir çerçeve sunar.

NLP mükemmelliği ve üstün özellikleri, olağanüstü bireylerin ve kurumların başarılı sonuçlara nasıl vardığını inceler. Yöntemler başkalarına öğretilebilir ve böylelikle onlar da aynı güzel sonuçlara ulaşabilir. Bu işleme "modelleme" adı verilir.

Modellemek için, NLP, kişisel deneyimlerimizi nasıl oluşturduğumuzu, değerlerimiz ve inançlarımız hakkındaki düşüncelerimizi, duygusal durumlarımızı nasıl iç dünyamızı nasıl kurduğumuzu ve ona nasıl bir anlam kazandırdığımızı ele alır. Hiçbir olay tek başına bir şey ifade etmez, ona biz bir anlam kazandırırız ve farklı kişiler aynı olaya farklı anlamlar verebilir. Bu nedenle NLP içsel deneyimleri inceler.


Neuro – Vücudumuzun fiziksel fonksiyonlarını nasıl yerine getirdiği ve beş duyu organımızdan gelen bilgileri işleme tarzı ile ilgilidir; çünkü keşfettikleri kalıplar nörolojik düşünme süreçlerimiz düzeyindedir.


Linguistik – Dili kullanma şeklimizi, nörolojimizi yansıtır. Yani dil (aslında iletişim), bu mükemmel yapının kendi içinde ve çevresiyle olan iletişimini, sinirsel temsillerin kodlandığı, sıralandığı ve anlama kavuştuğu dil ve sözsüz iletişim sistemleridir.


Programming – Eğer istersek programlandığımız şekilden kurtulup düşünce ve eylemlerimizi istediğimiz gibi düzenlemektir. Bir plan dahilinde hedeflere ulaşmak için iletişimimizi ve sinir sistemimizi organize etmektir.

NLP Practitioner Eğitimi İçeriği

* Katılımcı en verimli bir şekilde nasıl NLP‘den nasıl faydalanabilir?

* NLP Nedir?

* NLP’ninTarihçesi

* NLP’nin 4 Temel İlkesi

* NLP’nin Varsayımları

* Başarı İlkeleri

* NLP Teknikleri

* İletişim İlkeleri

* NLP’nin Değişim Süreci

* Zihin ve İşleyiş Şekli

* Uyum

* Temsil Sistemleri ve Gözle Erişim İpuçları

* Göz Hareketleri Tablosu

* Hedefe Ulaşmak İçin İyi Biçimlenmiş Koşullar

* Alt-Modaliteler

* Çapa Atma

* Kişisel Geçmişin Değiştirilmesi

* Zincirleme

* Çerçeveleme

* Yeniden Çerçeveleme

* Yeni Bir Yan Yaratma

* 6 Adımda Yeniden Çerçeveleme

* Mekânsal Yeniden Çerçeveleme

* Stratejiler

* Temsil Sistemleri

* Stratejilerde T.O.T.E Modeli

* NLP Terimleri Sözlüğü

NLP Practitioner Eğitimi Neler Kazandırır

NLP Practitioner Eğitimi ile duygu ve düşüncelerinizi kontrol altına alarak bunları hedefleriniz doğrultusunda nasıl kullanacağınızı anlatan bu program kendiniz ve başkalarıyla daha iyi bir iletişim kurmanızı sağlayacaktır. İdeallerinizi gerçekleştirmek, kendi mükemmelliğinizi yaratmak ve istenmeyen eski davranışlarınızdan kurtulmak için kullanacağınız anahtarların bütününü sunan mükemmel bir değişim programı.


NLP Practitioner Eğitimi; iyi bir iletişimci olmanız için gereken teknikleri sunar. Ayrıca kullandığınız dil ve sözcüklerin bütün davranışlarınızı nasıl programladığını ve bunun da sizin dünya deneyiminizi doğrudan nasıl etkilediğini anlayacaksınız. İnsan ilişkilerinde ahenk, uyum ve güven oluşturabilme becerinizi artıracaksınız.


Sesinizin tonunu ve yüksekliğini değiştirerek ve bilinçli ve bilinçdışı zihninize yeni destekleyici cümleler yerleştirerek iç diyalogunuzu nasıl ayarlayacağınızı öğreneceksiniz… Şimdiden daha iyi hissediyorsunuz öyle değil mi? Dilin bütün davranışlarınızı nasıl programladığını ve bunun da sizin dünya deneyiminizi doğrudan nasıl etkilediğini anlayacaksınız. Bu sayede daha fazla kişisel güç ve özgürlüğe sahip olacaksınız.


NLP Practitioner Eğitimi ; beyninizi daha etkin kullanabilmenizi sağlar. NLP bir meydan okumadır. İnsanın en büyük meydan okuması ise kendi beyninedir. NLP ile amaç "beyni tarafından yönetilen bir insan" olmaktansa "beynini yöneten bir insan" olmaktır. Böylece en büyük sermayemiz olan beynimizi etkin bir şekilde kullanmayı öğrenebiliriz.


NLP Practitioner Eğitimi ; NLP bir olumlu düşünce sistemidir. Hayata çok karamsar ve olumsuz bakan biri NLP ile bakış açısını değiştirip, hayata olumlu bakmayı ve içinde bulunduğu durumdan çıkıp olumlu düşünmeyi rahatlıkla öğrenebilir. NLP kişinin bunu çok kısa bir sürede ve sadece kendi kaynaklarını kullanarak elde edebilmesini sağlar. İç barışınızı sağlar, yeni bakış açıları ve yaratıcılık becerileri de böylece gelişir. Olumlu düşünmeniz ve yeni bakış açıları kazanmanız sayesinde davranış esnekliği becerinizi geliştirirsiniz.


NLP Practitioner Eğitimi ; Hayattaki statünüz ne olursa olsun geleceğinizi nasıl programlayacağınızı öğrenmeniz son derece önemlidir. Bir hayal edin, yeni stratejiler öğreniyorsunuz ve hayallerinizin bile ötesinde sonuçlarla sınavlarınızı geçiyorsunuz! Ya da belki de iş hayatınızda hayal ettiğinizden çok öteye taşıyorsunuz kendinizi… Hayalinizdeki evde ya da arabaya sahipsiniz. Hayal ettiğiniz geleceğe çok yakınsınız. Sadece bunlara nasıl ulaşabilirsiniz, kendinizi nasıl programlarsanız o geleceğe ulaşabilirsiniz, bu programda bunu öğreniyorsunuz. Şimdi o yeni programın içine girmenin zamanı değil mi sizce?


NLP Practitioner Eğitimi ile istemediğiniz davranışlarınızı değiştirebileceksiniz.


NLP Practitioner Eğitimi ile iyi bir lider olabileceksiniz. İyi bir lider olmak için bazı özelliklere sahip olmak gerekir. Esnek olmak, iyi bir iletişimci olmak, öz güven sahibi olmak, motive edici olmak gibi... İşte NLP, tüm bunları bize kazandıran bir rehberdir. NLP'ye göre iyi bir lider olmak için, ilk önce bizi sınırlayan inançlardan kurtularak güçlendirici inanç ve tutumlara sahip olmamız gerekir.


Şu An NLP İle Değişim Ve Gelişim Dünyasına İlk Adımı Attınız Bile...


NLP Practitioner Eğitiminin Amacı

Programın amacı; NLP teknikleri ile ileri düzeyde gelişim sağlamak; etkili iletişim kurmak ve sürekli gelişmektir. NLP, kişisel inanç, misyon ve vizyona odaklanmaya, sadece birey olarak değil, daha büyük sistemlerin (aile, toplum, evren) bir elemanı olarak insanı anlamaya yönelik bir çerçeve sunar.


NLP Practitioner Eğitiminin Türü

           
NLP Practitioner Eğitimi, Bir tür NLP sertifika programıdır. 


NLP Practitioner Eğitimine Kimler Katılabilir

           
NLP practitioner eğitimi meraklı olan ve NLP’yi öğrenmeye istekli olan herkes; eğitimciler ve öğretmenler, doktorlar, reklamcılık ve halkla ilişkiler, satış temsilcileri, mağaza yöneticileri, tez yazma aşamasındaki master ve doktora öğrencileri kısaca; iş ve özel yaşamında kaliteyi yakalamak isteyen herkes katılabilir.


NLP Practitioner Eğitiminin Süreci

1.Aşama: Farkındalık aşamasıdır. Mevcut durumu fark edip, öğreneceklerinizle tanıştığınız aşamadır.


2.Aşama: Veri toplama aşamasıdır. Okunacak dokümanlar ve anlatılanlardan ihtiyaç duyulan verilerin toplandığı aşamadır. 


3.Aşama: Verilerin içselleştirilmesi aşamasıdır. Bu aşamada toplanan verilerin uygulamaya yetecek hale gelmesi için NLP Master Trainerlar ile karşılıklı yaptıkları sorgulama aşamasıdır.  


4.Aşama: Yansıtma aşamasıdır. NLP Master Trainerlar ile birlikte yapılan uygulama seanslarıdır. 


5.Aşama: Değerlendirme aşamasıdır. NLP Master Trainerlar tarafından programın değerlendirmesi yapılarak yetkinlik için sertifika alabilmeye yeterliliği değerlendirilir. 


6.Aşama: Uygulama aşamasıdır. Bireysel çalışanlara vaka destek yardımı yapılır. 


7.Aşama; Tasarım aşamasıdır. Kurumsal çalışmalar yapacaklar için iş modeli tasarım ve desteği yapılır. 


8.Aşama: Çözüm ortaklığı aşamasıdır. NLP Uzman eğitimci mesleki faaliyetlerine başladıktan sonra üyelik sistemi sayesinde program tasarımı/ denetimi/ sertifika konularında sürekli çözüm ortaklığıdır.


Sertifika: NLP Practitioner Eğitiminin sonunda gerekli bilgiyi ölçme değerlendirmeleri yapıldıktan sonra sertifika almaya hak kazanan katılımcılarımıza MTI (Mind Training Institute) tarafından Uluslararası  NLP Practitioner Sertifikası verilecektir.

NLP Practitioner Eğitiminin Yöneticileri

Pusula Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi bünyesindeki NLP Master Trainerlar, hayatın nasıl daha etkin ve etkileşimli olabileceği sorusundan yola çıkarak, yepyeni bir yöntemle gelişim dünyasında bütünsel yaklaşım danışmanlığını uygulamaktadır.

Pusula Kişisel Gelişim ve Koçluk Merkezi tarafından yaşamın en önemli aktörlerini profesyonel hale getirmeyi hedefleyen bir proje geliştirildi. Bireyin bedensel, zihinsel, sosyal ve ruhsal yönden analizi yapılarak ihtiyaçlarını saptayan koçlar yetiştirilir. Bu çalışmalar Kişisel ve Kurumsal  Gelişim Uzmanı / Yazar, Master Koç, Master Trainer/Uzman Psikolog Cemal KONDU genel direktörlüğünde yürütülmektedir. Ekipte, bireyin gerçek potansiyeliyle buluşmasında etkin rol oynayan performans ve zihinsel gelişim teknikleri konusunda uzmanlar da bulunmaktadır.

Antalya'daki Grup Eğitim Tarihleri;

24 Eylül 2018 NLP Practitioner Eğitimi

22 Ekim 2018NLP Practitioner Eğitimi

19 Kasım  2018 NLP Practitioner Eğitimi
 
17 Aralık 2018 NLP Practitioner Eğitimi

 

Bu Eğitimi Alabileceğiniz Şubelerimiz

Antalya:
A:
Tekelioğlu Cad. No:41 K:3 D:8 Muratpaşa, ANTALYA
T:
+90(242) 323 73 15 - +90(505) 445 15 31
Alsancak:
A:
Kıbrıs Şehitleri Cad.No:30 K:6 D:11 Alsancak / İZMİR
T:
+90(232) 422 59 54 - +90(535) 667 32 24
Karşıyaka:
A:
1732 Sokak No: 7 K:1 Karşıyaka / İZMİR
T:
+90(232) 369 50 81 - +90(532) 100 11 65
Denizli:
A:
Mehmetçik Mah. 2576 Sk. No:5 Kat :1 DENİZLİ
T:
+90(532) 100 11 65
Muğla:
A:
İsmet Çatak Cad. Özman İşhanı Kat:3 No:8 MUĞLA
T:
+90(252) 213 00 98 - +90(532) 100 11 65